Integrativ Psykoterapi & Supervision

Olie på lærred "Tillid" af Ilse Kristensen

Heldagsundervisning

Psykoterapeutisk Institut Århus har hyret mig til en hel dag 20.4. 2020 om Skam & Tilknytning i Stakladen i Aarhus. Det er for PIAA, men der er enkelte ledige pladser for udefra kommende fagfolk.  Se omtalen på deres hjemmeside.

https://www.piaa.dk/Temadage.aspx

Der er mange aktuelle undervisningsjob, og jeg kan således ikke længere tilbyde terapi- eller supervisionsforløb, sorry!

Chefpsykolog  Lars J. Sørensen


Podcast v. Miss Mannah

To sammenhængende kursusdage

Kursusdagene hos Hanne Anaia Tempeldal  (Turtlespeed i Randers) om at møde sig selv og sin Sjæls Længsel vil blive gentaget i efteråret 2020.

Ofte vil en natlig drøm både være en beretning om ens overlevelsesstrategi og typiske følelsesmæssige vaner og relationelle vanskeligheder. Men vigtigere kan man i sin drøm blive bragt i kontakt med sig selv og længslerne i sit liv.

Hvis  det lykkes at komme til stede i sit liv og sin vågne drømmefortælling, kan Sjælens Længsel blive indlysende nærværende

 Skam: Den stille dræber

"Det er ingen skam at have en psykisk sygdom, men det er skamfuldt at blive sygeliggjort, og skammeligt, hvis man kun ser sygdommen for at undgå at se den egentlige smerte."


Læs mere

Copyright ® 2020 integrativpsykoterapi.dk