Ilse Kristensens oliemalerier efter årstal

H. H. Dalai Lama

1999 Roser i dagslys

1999 Roser i aftenskumring