Integrativ Psykoterapi & Supervision

SJÆLENS LÆNGSEL

Allerede i min første bog citerede jeg Karen Blixen for at have sagt: 

Længslen er et pant på, at det jeg længes efter findes


Som titlen på denne bog siger: Sjælens længsel er at finde sig selv uden at føle sig forkert


Sjælens længsel vedrører ikke bestemte ting, hændelser eller mennesker. Det er en værenstilstand.


Og som jeg skrev i min tidligere bog Skam (s.104)

Nærvær er knyttet til følelsen/sansningen/oplevelsen af enhed og samhørighed....og kan man hvile i sin selvopfattelse, er man nærmest uangribelig i forhold til skam og andres mere eller mindre bevidste forsøg på at påføre en forkerthed.


Vi fødes med en værdighed og mulighed for samklang som er en tilknytning før tilknytningen

At føle sig set er en kærlighedsbekræftelse

Dybest set handler sjælens længsel om at finde sig selv og føle sig hjemme i sig selv, hvor man end er. Og hvis man ikke føler sig hjemme i sig selv, forstærkes personens ubehag ved sin tilværelse og lede ved sig selv.


Copyright ® 2020 integrativpsykoterapi.dk