Integrativ Psykoterapi & Supervision

Særpræg-Særhed-Sygdom

 "Ny" Særpræg-Særhed-Sygdom

Jeg fik i 2004 mulighed for at få rettighederne til bogen tilbage fra Reitzels Forlag.

Lige siden er den helt  samme bog, men nu  med selvstændigt designet omslag, udgivet i nye oplag i 2004, 2006, 2008, 2010 samt 2012, 2015 og 2019

af Nustrup Tryk 

i Sønderjylland


Læs mere om bogen


Bogen Særpræg-Særhed-Sygdom blev i de to første oplag udgivet af Hans Reitzels Forlag 1996/2002

Skovgaard forsidebillede 

Billedet på bogens forside var taget fra Joachim Skovgaard (1856-1933) og beskriver, hvordan den græske sagnhelt Akilleus, som spæd bliver gjort usårlig ved, at hans moder - efter tilladelse fra underverdenens hersker Hades - dypper ham i Styx, floden der fører ned til underverdenen


Den græske myte illustrerer på arketypisk vis, at forældre vil det bedste for deres børn og helst gøre dem usårlig -

Samtidig beskrives lige så arketyisk INGEN STYRKE uden AKILLESHÆL

som en generel menneskelige sandhed

Copyright ® 2020 integrativpsykoterapi.dk