Integrativ Psykoterapi & Supervision

Generelt er både skam og skyld nødvendige socialiseringsfølelser, og de nævnes ofte sammen, men forskellene er større end lighederne. Den psykiske smerte ved skam er langt dens største og mest invaliderende, men overses alligevel ofte. Skadevirkningerne af ikke-erkendt skam kan være den største enkeltfaktor bag psykisk sygdom og være afgørende for utilstrækkelig psykoterapi. Skam er imidlertid en skjult følelse, der typisk forværres ved omtale og bevidstgørelse

Olie på lærred "Tillid" af Ilse Kristensen

Chefpsykolog Lars J. Sørensen

Skam - medfødt og tillært

 

Vi har en medfødt skam i form af følsomme sansninger af verden. Hvis der bliver der taget vare på denne medfødte skam, bliver den vores menneskelighed – hvis ikke er det umenneskelige opvækstbetingelse, og vi risikerer selv at blive umenneskelige.

 

Når skam fører til sjælemord

 

Skam er knyttet til selvet, så samtidig med at vi lærer verden at kende, dannes også vores selvforståelse. Forkrøbles vores selvforståelse er det et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb – og i værste fald til mord eller selvmord

     Hans Reitzels Forlag 2013

Copyright ® 2017 integrativpsykoterapi.dk